Общи условия за ползване на сайта

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ), собственик на сайта stvolovikletki.bg, с ЕИК 177235649, адрес на управление гр. София, ул. Христо Смирненски 78, наричана по-долу за краткост Асоциацията или АТБУКБ, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от нея услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.stvolovikletki.bg , наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Сайтът е собственост и се управлява от Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ). Асоциацията е учредена с идеална цел и има за цел да гарантира качеството на предлаганите услуги в България по отношение съхраняването на стволови клетки от умбиликална кръв и предоставя полезна информация за това.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като нестопанска организация, Агенцията се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали от АТБУКБ. Това пространство се намира на интернет адрес: creati stvolovikletki.bg

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с лекар – специалист от съответната област.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация и полезни материали, както и възможности за контакт с АТБУКБ.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация относно свързани с медицинска и немедицинска информация, която цели да информира ползвателя във връзка с неговите права, очаквания, постижения на регенеративната медицина, биотехнологиите и други.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Асоциацията.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и ще се използват за комуникация и предоставяне на информация, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът stvolovikletki.bg използва „бисквитки“- строго необходими за функционалност и изпълнение, както и проследяващ кодове на Google Analytics за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „OK, Благодаря“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ) се прилагат само за сайта stvolovikletki.bg, затова АТБУКБ ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Асоциацията не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Асоциацията не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ), но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2018 г.