За Асоциацията

Асоциаицията на тъканните банки за умбиликална кръв в България бе създадена в края на 2017 година, от представители на няколко от най-отдавна опериращите биобанки от този тип у нас. В България, банкирането на кръв от пъпната връв датира от 2005 г., когато тогавашната Изпълнителна агенция за трансплантация към Министерство на здравеопазването издава първите разрешения за дейност в тази сфера.

Днес, у нас функционират около 10 частни (фамилни) банки за стволови клетки, съхраняващи над 20 000 единици умбиликална кръв, взети при раждането на български деца.

След 2014 година, ефективна дейност стартира и обществената банка за умбиликална кръв, на базата на Университетска болница „Александровска“ (София). Въпреки това, нуждите на българската популация от стволово-клетъчни продукти („графти“), за целите на трасплантацията и модерните „клетъчни терапии“, далеч не са задоволени.

Годишно, от „класическа“ стволово-клетъчна трансплантация у нас се нуждаят около 70 души, но реално извършваните трансплантации са неповече от 30-40.

По данни на Международния костно-мозъчен регистър (WMDA), България се намира на едно от последните места, по отношение на покритие на потенциалните нужди от стволови клетки, от трите рутинно използвани източника (периферна кръв, умбиликална кръв и костен мозък). Това налага, за част от нуждаещите се от стволово-клетъчна трансплантация българчета, да бъдат търсени възможности в чужбина, където подобен вид лечение е извънредно скъпо.

В Европейския съюз, дейността по банкирането на умбиликалната кръв бива урегулирана, чрез т.нар. Директиви за тъканите и клетките (EU Tissue and Cells Directives/EUTCD). У нас, тези директиви са транспонирани чрез Закона за трансплантациите и подлежащите му наредби, а дейността на тъканните банки се разрешава и контролира от Изпълнителната агенция за медицински надзор.

Асоциаицията на тъканните банки за умбиликална кръв в България обединява онези биобанки, които се ангажират, да извършват тази високо-специализирана и отговорна дейност, спазвайки най-високите биомедицински и етични стандарти. Към настоящия момент, това са:

  • „ТЪКАННА БАНКА КРИО-ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, български клон на международната CryoSave;

  • „ТЪКАННА БАНКА БУЛГЕН“ АД

  • „ТЪКАННА БАНКА САДАСА“ ООД, български клон на международната Cells4Life

  • „ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ“ ЕООД

  • „ТЪКАННА БАНКА БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, български клон на международната Biohellenika

  • “ТЪКАННА БАНКА СЕЛЕНА ЦЕЛС“ ООД